• Cevizli Mah. Maçka Sok. Bayrak Apt. Kapı No:10 A Kartal İstanbul Türkiye
  • GSM 1: 0505 300 0001
  • chunkyanimal@gmail.com